Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500

Systém je určen k nepřetržité evidenci a vyhodnocení četnosti průchodů osob turniketem. Průchody jsou snímány infra závorou nebo podobným zařízením. Signál z infra závory je softwarově filtrován tak, aby nedocházelo k falešným záznamům. Počet průchodů se zaznamenává do paměti každých 5 minut. Paměť umožňuje zaznamenat 4680 záznamů. Zařízení komunikuje s PC po Ethernetu. Pro sledování stavu v místě instalace je zařízení vybaveno podsvíceným displejem, na kterém je zobrazen počet průchodů aktuálního dne.
Důležitou funkcí je kontrola zablokování závory.  Parametricky lze definovat dobu, po kterou může zůstat výstup závory v aktivním stavu. Po překročení této doby je závora systémem považována za zablokovanou a zařízení tento stav signalizuje přerušovaným zvukovým signálem. Pokud je spojeno s PC, je tato informace přenesena do monitorovacího programu a je pořízen záznam o této události. Tato funkce má omezit neúmyslné, případně i záměrné, zablokování závory, které vede ke zkreslení sledovaných údajů. Další funkcí, která sleduje stav systému, je sledování komunikace. Pokud zařízení po nějakou dobu neodpovídá monitorovacímu programu, je v něm tento stav opticky signalizován a rovněž je proveden záznam o výpadku spojení. Stejně tak se zaznamená i obnovení spojení. V případě výpadku spojení jsou data ukládána pouze do interní paměti registračního zařízení a do PC jsou přenesena jakmile je spojení obnoveno. V jednodušších aplikacích lze takto registrační zařízení provozovat zcela autonomně, nebo odpojené od PC po dobu až několika týdnů.

Technické parametry

Napájení: 9-14V SELV
Odběr: max. 200mA (bez infra závor)
Paměť záznamů: 4860
Potlačení falešných záznamů: 10/10ms až 1/1s
Displej: 2×8 znaků
Komunikace: Ethernet 10/100 Mb/s
Vstupy: infra závora
Napájení infra závor: max. 200mA
Doba uchování dat bez napájení: 10let
Doba provozu hodin ze zál. zdroje: min. 1rok
Rozměry: 123x68x30 mm
Provozní teplota: 0-40°C
Prostředí: normální

katalogový list TDL500E.pdf

starší verze (do konce roku 2007)